Propozice
Sem vložte podnadpis

Souřadnice místa startu, cíle a prezentace 49.4502397N, 18.1605764E

Start se nachází cca 2km od centra města směrem na Hutisko Solanec. Odbočka  z hlavní silnice bude značena .


Tratě

vedou po místních komunikacích, lesních a polních cestách za plného provozu, je třeba dbát pravidel silničního provozu. U tratě 10Km bude zajištěna občerstvovací stanice ,, Na Dílech,, cca v půlce okruhu a po doběhu do cíle. U tratě 20Km je občerstvovací stanice v prostoru startu/cíle průběžná a pokračuje se dalším okruhem.

Prezentace do závodu

Prezentace bude probíhat v místě startu od 11/3o do 12/50 hod pro všechny kategorie.

Start závodu

Dětské závody startují v 13/oo

Závod na 10 a 20 Km v 15/3o

Kategorie 10 a 20 Km

A muži 18 let - a výš, muži 15 - 17 let, start pouze s podpisem zákoného zástupce

B ženy 18 let - a výš, ženy 15 - 17 let, start pouze s podpisem zákoného zástupce

Dětské kategorie chlapci / dívky

Starší žactvo 2002 -2005 / 1.500 m

Mladší žactvo 2006 - 2007 / 1.000 m

Přípravka mladší 2008 - 2009 / 500 m

Přípravka nejmladší 2010 - 2011 / 300 m

Děti 2012 - 2013 / 150 m

Děti a rodiče 2014 a mladší 100 m

Startovné

Dětské kategorie 50,-

Běh na 10 a 20 km 150,-

Ceny a vyhlášení výsledků

Vyhlášení dětských kategorií proběhne v 15/oo oceněno bude prvních 5 v kategorii. Pro všechny ostatní budou připraveny drobné ceny.

Vyhlášení hlavního závodu proběhne v cca 18/oo

ocenění bude prvních 5 celkově v závodě na 10km a prvních 5 celkově v závodě na 20km

Občerstvení

Občerstvení a zázemí je zajištěno pořadatelem.

  Ostatní


  • Závodníci jsou povini respektovat pokynů pořadatele
  • Každý závodník zaplacením startovného a převzetím startovního čísla stvrzuje že startuje na vlastní nebezpečí a je si vědom svého zdravotního stavu
  • U neplnoletých zodpovídají za závodníka jeho zákoní zástupci
  • Startovní čísla se po závodě vracejí zpět pořadateli
  • Závody se konají za plného silničního provozu, je třeba dbát pravidel silničního provozu a pokynu pořadatele
  • Pořadatelem bude zajištěno občerstvení v místě startu závodu a zázemí pro běžce

Předběžné přihlášní na :

zbyneksolansky@centrum.cz

U dětských kategorií uveďte do zprávy  jméno, příjmení a datum narození.

U Tratí 10 a 20 Km uveďte jméno, příjmení, datum narození a zvolenou trať.

Dětské kategorie startují v 13/oo Hod.

Hlavní závod 10, 20km startuje v 15/3o Hod.